آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum IgG Test
آزمایش گاما گلوبولی، IgG Serum Test یا آزمایش ایمونوگلوبولین G
ایمونولوژی و سرولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،لیپمی، ذوب و فریز مکرر نمونه
۷۲ساعت در دمای ۴درجه ،یک هفته۲۰-
محدوده نرمال سطح IgG در خون بسته به سن و جنس فرد متفاوت است. به طور کلی، این محدوده بین 700 تا 1600 میلی‌گرم در دسی‌لیتر است.
آزمایش‌های سرم IgG معمولاً با استفاده از روش‌هایی مانند نفلومتری (Nephelometry) یا الایزا انجام می‌شوند.
آزمایش سرم IgG، یک تست تشخیصی است که برای ارزیابی مقدار ایمونوگلوبولین G در خون انجام می‌شود. این آزمایش معمولاً در مواردی انجام می‌شود که نیاز به ارزیابی سیستم ایمنی بدن وجود داشته باشد، مانند بررسی عفونت‌ها، بیماری‌های خود ایمنی و آلرژی‌ها.