آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sex Hormone Binding Globulin Test
آزمایش گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
همولیز شدید،ذوب و فریز مکرر نمونه
دوهفته در یخچال ،دوماه در فریزر
محدوده نرمال برای مردان بین 10 تا 57 و برای زنان بین 18 تا 144 نانومول در لیتر است.
تکنیک مورد استفاده برای انجام این آزمایش معمولاً از روش‌های ایمونواسی استفاده می‌کند که شامل روش‌هایی مانند الایزا یا رادیوایمونواسی (Radioimmunoassay) است.
آزمایشی است که مقدار SHBG را در خون اندازه‌گیری می‌کند. این آزمایش برای ارزیابی وضعیت هورمونی فرد و تشخیص بیماری‌های مرتبط با هورمون‌های جنسی انجام می‌شود. این آزمایش معمولاً در موارد زیر انجام می‌شود: ارزیابی علائم ناشی از سطح پایین تستوسترون در مردان. بررسی علائم ناشی از سطح بالای تستوسترون در زنان. تشخیص اختلالات هورمونی.