آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sickle cell screen
آزمایش هموگلوبین S (Hemoglobin S Test)، آزمایش غربالگری سلول داسی شکل (Sickle Cell Screening) و آزمایش کم خونی داسی شکل (Sickle Cell Anemia Test)
خون کامل
هماتولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
شرایط خاصی ندارد
همولیز شدید،نمونه لخته شده
یک هفته در دمای 8-2 درجه
در افراد سالم، نباید هموگلوبین داسی شکل دیده شود. وجود هموگلوبین داسی شکل نشان‌دهنده کم خونی داسی شکل یا داشتن صفت داسی شکلی است.
روش‌های مختلفی برای انجام این آزمایش وجود دارد، از جمله الکتروفورز هموگلوبین (Hemoglobin Electrophoresis)، تست آنالیز سلول داسی شکل (Sickle Cell Solubility Test)، و روش‌های مبتنی بر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (Chromatography - HPLC).
تست غربالگری کم خونی داسی شکل یک آزمایش تشخیصی است که برای شناسایی هموگلوبین داسی شکل (Sickle Hemoglobin) در خون انجام می‌شود.هموگلوبین داسی شکل نوعی هموگلوبین غیرطبیعی است که باعث تغییر شکل گلبول‌های قرمز خون به شکل داس و اختلال در جریان خون می‌شود. این آزمایش روش تشخیصی و کنترل مهم کم خونی داسی شکل است و به پزشکان کمک می‌کند تا روش‌های درمانی مؤثری را به بیماران خود ارائه دهند.