آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Silaic Acid(Urine)
"SA" (برای Sialic Acid) یا "NANA" (برای N-Acetylneuraminic Acid)
آزمایش نورامینیک اسید (N-Acetylneuraminic acid)
حدود 2-5 میلی‌لیتر
بیوشیمی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در شرایط تمیز
آلودگی ، داشتن ناخالصی‌های فیزیکی یا شیمیایی، نمونه‌هایی که بیش از حد مجاز دما دیده‌اند
در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد (یخچال)
میزان طبیعی اسید سیالیک در ادرار بین 0 تا 35 میلی‌گرم در روز است.
آزمایش با تکنیک‌های کروماتوگرافی یا اسپکتروفتومتری (Spectrophotometry) انجام می‌شود. در این روش‌ها، نمونه ادرار در شرایط کنترل شده آنالیز می‌شود تا میزان اسید سیالیک موجود در آن مشخص گردد.
آزمایش اسید سیالیک (Sialic Acid)، یک روش بیوشیمیایی برای سنجش میزان اسید سیالیک در نمونه ادرار است. این آزمایش برای تشخیص برخی بیماری‌ها انجام می‌شود. این آزمایش معمولاً در موارد زیر انجام می‌گیرد: تشخیص بیماری‌های متابولیک بررسی اختلالات ژنتیکی پیگیری برخی انواع سرطان‌ها