آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sperm Chromatin Structure Assay
سنجش DFI اسپرم ، سنجش کروماتین اسپرم ، بررسی DNA فراگمنتاسیون اسپرم ، بررسی ساختار کروماتین اسپرماتوزوآ
نمونه اسپرم که از طریق انزال به دست می‌آید.
یک تا ۲ میلی‌لیتر اسپرم
مولکولی
بلافاصله بعد از نمونه گیری آزمایش انجام شود
ترجیحاً در دمای بدن
نمونه باید توسط استمناء و بدون استفاده از مواد نرم‌کننده و بدون استفاده از صابون و با دست کمی نمناک جمع­آوری شود.از آخرین خروج مایع سمن به روش مقاربت یا استمناء 48 ساعت گذشته باشد
نمونه‌هایی که حاوی مقادیر بسیار کم اسپرم یا آلوده به میکروارگانیسم‌ها هستند، ممکن است رد شوند. همچنین، نمونه‌هایی که برای مدت طولانی در دمای نامناسب نگهداری شده باشند، قابل استفاده نیستند.
نمونه‌ها باید در دمای اتاق یا در صورت لزوم در یخچال نگهداری شوند تا زمان آزمایش.
DNA Fragmentation Index (DFI): یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این آزمایش، شاخص تجزیه DNA یا DFI است. معمولاً، DFI کمتر از سی درصد محدوده نرمال است. یعنی اگر کمتر از سی درصد از DNA اسپرم آسیب‌دیده باشد، کیفیت DNA اسپرم در حد نرمال تلقی می‌شود. High DNA Stainability (HDS): این شاخص میزان اسپرم‌هایی را که دارای میزان بالایی از کروماتین قابل رنگ‌آمیزی هستند، اندازه‌گیری می‌کند. درصد پایین در این شاخص نیز نشان‌دهنده کیفیت بهتر اسپرم است.
در این آزمایش، نمونه اسپرم با رنگ‌های خاصی مانند اکریدین نارنجی به DNA آسیب‌دیده متصل شده و آن را در شرایط خاصی فلورسنت می‌کند. سپس با فلوسایتومتری، میزان DNA آسیب‌دیده در اسپرم اندازه‌گیری می‌شود.
آزمایش ساختار کروماتین اسپرم، یک روش تشخیصی است که برای ارزیابی کیفیت DNA اسپرم به کار می‌رود. این آزمایش در بررسی ناباروری مردان اهمیت دارد.