آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sperm DNA Fragmentation Test
آزمایش شکستگی DNA اسپرم
Seminal fluid
یک تا ۲ میلی‌لیتر اسپرم
مولکولی
بعد از انجام آزمایش نمونه در دمای اتاق قرار گیردتا مایع منی ذوب شود.در صورت عدم انجام تست همان روز پس از ذوب شدن نمونه آن را در ۲۰-درجه قرار دهید.
ترجیحاً در دمای بدن به آزمایشگاه منتقل شوند.
بعد از انجام قابل بایگانی نیست
نمونه‌هایی که حاوی مقادیر بسیار کم اسپرم یا آلوده به میکروارگانیسم‌ها هستند، ممکن است رد شوند. همچنین، نمونه‌هایی که برای مدت طولانی در دمای نامناسب نگهداری شده باشند، قابل استفاده نیستند.
نمونه‌ها باید در دمای اتاق یا در صورت لزوم در یخچال نگهداری شوند تا زمان آزمایش.
میزان تجزیه DNA در اسپرم باید کمتر از ۳۰ درصد باشد. بالاتر از این میزان می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات باروری باشد.
روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری تجزیه DNA اسپرم وجود دارد، از جمله تست SCSA (Cytometric Sperm Chromatin Structure Assay)، تست TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling)، و تست Comet.
آزمایش تجزیه DNA اسپرم در سرم یک روش تشخیصی است که به ارزیابی سلامت DNA در اسپرم های مردان می‌پردزد. این آزمایش معمولاً برای مردانی که با ناباروری مواجه هستند یا در صورت داشتن سابقه سقط مکرر در شریک زندگی‌شان انجام می‌شود.