آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sperm Vitality Test
تست قابلیت حیات اسپرم
Seminal fluid
۲ تا ۵ میلی‌لیتر
بیوشیمی
بهتر است آزمایش حیات اسپرم در عرض ۳۰ دقیقه پس از جمع‌آوری نمونه انجام شود.
ترجیحاً در دمای بدن به آزمایشگاه منتقل شوند.
۲ تا ۳ روز از فعالیت جنسی پرهیز نماید.از چند روز از قبل از آزمایش از مصرف نوشابه های الکلی پرهیز گردد.
نمونه‌هایی که حاوی مقادیر بسیار کم اسپرم یا آلوده به میکروارگانیسم‌ها هستند، ممکن است رد شوند. همچنین، نمونه‌هایی که برای مدت طولانی در دمای نامناسب نگهداری شده باشند، قابل استفاده نیستند.
نمونه‌ها باید در دمای اتاق یا در صورت لزوم در یخچال نگهداری شوند تا زمان آزمایش.
در یک نمونه منی سالم، حداقل ۵۸% اسپرم‌ها باید زنده باشند.
آزمایش حیات اسپرم معمولاً با استفاده از رنگ‌آمیزی (staining) انجام می‌شود. یکی از روش‌های رایج، استفاده از رنگ ائوزین-نیگروسین است. در این روش، اسپرم‌های مرده رنگ می‌گیرند، در حالی که اسپرم‌های زنده رنگ نمی‌گیرند.
آزمایش حیات اسپرم روشی است که برای ارزیابی قدرت زنده بودن اسپرم‌ها در نمونه منی انجام می‌شود. این آزمایش برای تعیین درصد اسپرم‌های زنده در نمونه‌ای که حرکت ندارند یا حرکت ضعیفی دارند، انجام می‌شود. این آزمایش می‌تواند به شناسایی مشکلات مربوط به ناباروری در مردان کمک کند.