آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

SSB Antibody
Anti-SSB، Anti-La
آنتی بادی SSB
ایمونولوژی
نمونه‌های خون باید تا حد امکان سریع به آزمایشگاه منتقل شوند. معمولاً، زمان ایده‌آل برای انجام آزمایش بین چند ساعت تا یک روز پس از نمونه‌گیری است.
نمونه‌های خون در یخچال نگهداری می‌شوند
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک،حجم ناکافی نمونه
۳روز در دمای ۸-۲درجه
معمولاً، حضور مقدار بالای آنتی‌بادی‌ها نشان‌دهنده وجود بیماری خودایمنی است.
آزمایش معمولاً با روش‌های سرولوژیک مانند ELISA یا وسترن بلات انجام می‌شود. در این روش‌ها، آنتی‌بادی‌های موجود در خون بیمار با پروتئین‌های هدف (در این مورد، پروتئین SSB/La) واکنش نشان می‌دهند.
آزمایش خونی است که برای تشخیص بیماری‌های خودایمنی مانند سندرم شوگرن و برخی دیگر از بیماری‌های کلاژن واسکولار انجام می‌گردد.