آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

STD panel
خون، ادرار، یا نمونه‌های بافتی از نواحی تناسلی
معمولاً، مقدار کمی خون، ادرار یا نمونه بافت کافی است.
مولکولی، هورمون شناسی
فاصله زمانی ایده‌آل بین گرفتن نمونه و آزمایش معمولاً کوتاه است تا نمونه تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نگیرد.
نمونه‌ها معمولاً در شرایط کنترل‌شده منتقل می‌شوند تا از آلودگی یا تغییرات ناخواسته جلوگیری شود.
در شرایط استریل انجام می‌شود
همولیز، لیمپیک، حجم ناکافی نمونه، آلودگی
در دمای ۸-۲درجه
- PCR: برای تشخیص DNA یا RNA ویروس‌ها یا باکتری‌ها. - ELISA: برای تشخیص آنتی‌بادی‌های خاص در خون. - Rapid Tests: برای تشخیص سریع برخی عفونت‌ها.
آزمایش پنل بیماری‌های مقاربتی (STD)، شامل چندین آزمایش است که برای تشخیص بیماری‌های مختلف مقاربتی، مانند HIV، سیفلیس، کلامیدیا، و گونوره انجام می‌گیرد. این آزمایش‌ها معمولاً در موارد زیر توصیه می‌شوند: - داشتن رابطه جنسی با فرد مبتلا به STD. - نشان دادن نشانه‌های احتمالی یک STD. - به عنوان بخشی از آزمایش‌های روتین بررسی سلامت جنسی.