آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Stool Examination
حدود یک قاشق چای‌خوری
میکروبیولوژی
فورا آزمایش انجام شود
نمونه‌ها اغلب در ظروف مخصوص حمل و با شرایط خاصی برای حفظ زنده‌بودن میکروارگانیسم‌ها منتقل می‌شوند.
پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ضدانگل
نمونه مخلوط شده با ادرار، فریز شده
در دمای یخچال (حدود 4 درجه)
به طور کلی، نمونه سالم باید فاقد علائم عفونت، خون، انگل، یا تغییرات غیرطبیعی دیگر باشد.
میکروسکوپی: برای یافتن انگل‌ها، تخم‌های انگل، و سلول‌های خاص. کشت مدفوع: برای تشخیص عفونت‌های باکتریایی. آزمایش‌های شیمیایی: برای بررسی مواد خاص مانند چربی یا خون در مدفوع.
آزمایش مدفوع، که با نام‌های تست استول (Stool Test)، انالیز مدفوع (Stool Analysis)، یا میکروسکوپی مدفوع (Fecal Microscopy) شناخته می‌شود، روشی برای تشخیص بیماری‌ها و عفونت‌های گوارشی است. آزمایش مدفوع معمولاً در موارد زیر انجام می‌گیرد: - تشخیص عفونت‌های گوارشی. - بررسی علائمی مانند اسهال، خونریزی رکتوم، یا درد شکمی. - تشخیص بیماری‌های التهابی روده مانند کرون یا کولیت اولسروز.