آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Succinylacetone (Serum) Test
آزمایش سوکسینیل استون
نمونه‌ها باید در اسرع وقت پس از گرفتن آزمایش شوند. با این حال، می‌توانند برای مدتی کوتاه در دمای یخچال نگهداری شوند.
شرایط خاصی ندارد
فریز و دفریر مکرر نمونه، همولیز، آلودگی
در دمای 2 تا 8 درجه و تا یک هفته در دمای ۲۰-
سطح بسیار پایین یا ناچیز در افراد سالم
آزمایش سطح سوکسینیل استون را در سرم خون اندازه‌گیری می‌کند. اغلب، تکنیک‌هایی مانند کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) یا کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا-طیف سنجی جرمی (HPLC-MS) برای این آزمایش به کار برده می‌شوند.
تست سوکسینیل استون (سرم)، یک آزمایش تشخیصی مهم در پزشکی است. این آزمایش برای تشخیص اختلالات متابولیکی نظیر تیروزینمی تیپ 1 (Tyrosinemia Type 1) که یک اختلال ژنتیکی نادر است و پیگیری و مانیتورینگ درمان بیماران مبتلا به این بیماری انجام می‌شود.