آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Succinylacetone (Urine)
آزمایش سوکسینیل استون
نمونه‌ها باید در اسرع وقت پس از گرفتن آزمایش شوند. با این حال، می‌توانند برای مدتی کوتاه در دمای یخچال نگهداری شوند
شرایط خاصی ندارد
فریز و دفریر مکرر نمونه، آلودگی
در دمای 2 تا 8 درجه و تا یک هفته در دمای ۲۰-
مقادیر نرمال سوکسینیلاستون در ادرار بسیار کم است و در حالت طبیعی نباید قابل تشخیص باشد. مقادیر بالای این ماده می‌تواند نشان‌دهنده وجود اختلالات متابولیکی باشد.
روش رایج برای انجام این آزمایش، استفاده از کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) است. این تکنیک با دقت بالا به تشخیص و تعیین مقدار سوکسینیل استون در نمونه کمک می‌کند.
تست سوکسینیل استون در ادرار، یک آزمایش تشخیصی است که برای ارزیابی اختلالات متابولیک خاصی مانند تیروزینمی تیپ 1 (Tyrosinemia Type 1) استفاده می‌شود. این اختلال می‌تواند شامل علائمی مانند زردی، اختلالات کبدی، و مشکلات رشد باشد. این آزمایش برای تشخیص زودهنگام این بیماری در نوزادان و کودکان و نیز بررسی درمان موثر است.