آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sudan Black Test
حدود یک قاشق چای‌خوری
بیوشیمی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای محیط
شرایط خاصی ندارد
نمونه حاوی آب ،ادرار،محیط و مواد نگه‌دارنده ،تاخیر در انتقال نمونه
یک ساعت در دمای اتاق ،۴روز در ۸-۲درجه،۲هفته در فریزر
پذیرش اورژانسی ندارد
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
محدوده: Normal: Up to 100 Fat droplets between 1-4 Micro Slightly increased: > 100 Fat droplets between 4-8 Micro Definitly increased:> 100 Fat droplets between 8-75 Micro
آزمایش با رنگ آمیزی توسط رنگ Sudan Black B انجام می‌شود. این رنگ می‌تواند چربی‌ها را در بافت‌ها و سلول‌ها به رنگ تیره درآورد. نمونه مدفوع با این رنگ ترکیب شده و سپس با میکروسکوپ بررسی می‌گردد.
تست سودان بلک یک آزمایش تشخیصی است که برای شناسایی چربی‌ها در نمونه‌های مدفوع انجام می‌شود. این آزمایش برای تشخیص بیماری‌هایی که با سوء جذب یا جذب ناکافی مواد غذایی در روده مرتبط هستند، تجویز می‌شود. آزمایش سودان بلک برای تشخیص بیماری‌هایی نظیر استئاتوره (steatorrhea)، بیماری سلیاک (Celiac Disease)، و سایر بیماری‌های مرتبط با سوء جذب مواد غذایی انجام می‌شود.