آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Synovial Fluid Culture & Sensivity Test
کشت مایع مفصل, آزمایش حساسیت مایع مفصلی
مایع مفصل
میکروبیولوژی، پاتولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود ترجیحاً ظرف چند ساعت
در شرایط استریل نمونه گیری با استفاده از تکنیک‌های مناسب برای آسپیراسیون مایع سینوویال تا از آسیب رساندن به بافت‌های اطراف مفصل و ورود هوا یا مواد دیگر به نمونه جلوگیری شود. همچنین انتخاب محل مناسب برای نمونه‌گیری بر اساس وضعیت مفصل مورد نظر مهم است.
آلودگی، حجم ناکافی نمونه، تاخیر در انجام آزمایش و آسیب دیدن ظرف نمونه
نمونه‌ها باید در دمای اتاق یا در صورت طولانی شدن زمان انتقال، در یخچال نگهداری شوند.
معمولاً هیچ گونه میکروبی نباید در کشت مایع سینوویال رشد کند.
نمونه‌برداری معمولاً با استفاده از روشی به نام آسپیراسیون (Aspiration) انجام می‌شود. در این روش، یک سوزن بلند و نازک در شرایط استریل وارد مفصل شده و مایع سینوویال برداشته می‌شود. روش‌های انجام: کشت میکروبیولوژیک: نمونه در محیط‌های کشت قرار داده می‌شود تا در صورت وجود میکروب‌ها، رشد کنند. آزمایش‌های حساسیت دارویی: در صورت رشد میکروب‌ها، از آنتی‌بیوگرام برای تعیین حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده می‌شود.
آزمایش کشت و حساسیت مایع سینوویال به منظور تشخیص عفونت‌های مفصلی و برای شناسایی میکروب‌هایی که ممکن است موجب التهاب مفصل (آرتریت) شده باشند، انجام می‌شود. موارد انجام آزمایش علائم التهاب مفصلی مانند درد، تورم، و قرمزی تشخیص آرتریت عفونی بررسی علل غیرعفونی التهاب مفصل