آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

T3 uptake Test
Thyroid Uptake Test یا T3 Resin Uptake Test
سرم,خونEDTAدار
هورمون شناسی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال دور از نور خورشید
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه
در1 روز در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
با تکنیک‌های رادیوایمونواسی (RIA) یا ایمونواسی برای اندازه‌گیری میزان باندینگ هورمون‌های تیروئید به پروتئین‌های حامل در خون انجام می‌شود.
T3 Uptake Test، آزمایشی است که برای ارزیابی عملکرد تیروئید استفاده می‌شود. این آزمایش به صورت اختصاصی برای سنجش میزان باندینگ (Binding) هورمون‌های تیروئید به پروتئین‌های حامل در خون، مانند تیروگلوبولین (Thyroglobulin) و پروتئین مرتبط با تیروئید (Thyroid-Binding Globulin, TBG)، طراحی شده است. موارد انجام: ارزیابی عملکرد تیروئید تشخیص بیماری‌های مرتبط با تیروئید مانند هیپرتیروئیدیسم (Hyperthyroidism) یا هیپوتیروئیدیسم (Hypothyroidism) بررسی مقدار TBG در خون. این آزمایش اغلب به همراه آزمایش‌های دیگر تیروئید مانند T4 و TSH انجام می‌شود تا نتیجه کامل‌تری از عملکرد تیروئید به دست آید.