آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Tacrolimus (FK) Level Test
آزمایش سطح تاکرولیموس
خون EDTAدار
ایمونولوژی و پیوند عضو
نمونه‌های خون باید تا حد امکان سریع به آزمایشگاه منتقل شوند. اگر فوراً آزمایش نشوند، باید در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند.
در ظروف استریل دربسته در یخچال
نمونه‌های خون باید صبح و نيم تا يکساعت پیش از مصرف دوز بعدی دارو گرفته شوند.
همولیز,داشتن لخته و آلودگی
در 2روز در 8-2 درجه، مدت طولانیتر-20
محدوده: Therpeutic Range: Kidney transplant: 0-3 months Post-transplant: 7-20 3 months and older transplan: 0-15 Heart transplant: 0-3 months Post-transplant: 10-20 3 months and older transplan: 0-15 Liver transplant: 1-12 months and older transplan: 5-20 Toxic Value: >25.0. در کل محدوده نرمال سطح تاکرولیموس در خون بستگی به نوع پیوند و پروتکل درمانی دارد، اما معمولاً بین 5 تا 20 نانوگرم در میلی‌لیتر است.
روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری سطح تاکرولیموس وجود دارد، اما رایج‌ترین روش‌ها کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و طیف‌سنجی جرمی هستند.
تاکرولیموس (FK) نوعی داروی سرکوب‌کننده‌ی سیستم ایمنی است که معمولاً برای جلوگیری از پس‌زدن پیوند اعضا تجویز می‌شود. آزمایش اندازه‌گیری مقدار تاکرولیموس، برای اندازه‌گیری مقدار این دارو در خون انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که مقدار دارو در محدوده‌ی درمانی قرار دارد و خطر بروز عوارض جانبی را به حداقل می‌رساند. این آزمایش عمدتاً برای بیمارانی که پیوند عضو انجام داده‌اند انجام می‌شود تا پزشک مطمئن شود که دوز دارویی آن‌ها مناسب است.