آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling
آزمایش شکستگی DNA اسپرم با مشخص کردن انتهای هیدروکسیل-3′ در شکستگی DNA، آزمایش تشخیص شکستگی DNA آپوپتوپیک
بافت‌های جامد: بافت‌های برداشته شده از اندام‌های مختلف بدن، مانند کبد، قلب، مغز، یا سایر اندام‌ها. این نمونه‌ها می‌توانند از بیوپسی پاتولوژیک یا تحقیقات به دست آیند. سلول‌های کشت داده شده: سلول‌هایی که در آزمایشگاه کشت داده شده‌اند، مانند سلول‌های سرطانی یا سلول‌های ایمنی. نمونه‌های خون: برای بررسی سلول‌های خونی که می‌توانند فرایند آپوپتوز را تجربه کنند، مانند لنفوسیت‌ها. نمونه‌های اسپرم: برای بررسی فرگمانتاسیون DNA در اسپرم و تأثیر آن بر باروری مردان. بافت‌های توموری: استفاده از نمونه‌های توموری برای بررسی روند مرگ سلولی در سرطان‌ها.
20 تا 50 میکرولیتر اسپرم
اورولوژی
نمونه‌ها باید هر چه سریع‌تر پس از جمع‌آوری بررسی شوند. اگر فوراً استفاده نشوند، باید در دمای مناسب نگهداری شوند.
نمونه‌ها معمولاً در حالت جامد یا به صورت برش‌های بافتی انتقال داده می‌شوند. نمونه اسپرم در ظرف دربسته استریل دریافت می‌شود
زمان نمونه گيري بايد از اخرين انزال 3تا6 روز کمتر نگذشته باشد و 6 روز بيشتر نيز نباشد.
آلودگی و آسیب دیدگی نمونه
نمونه‌ها باید در دمای ۴ درجه سلسیوس یا در فریزر نگهداری شوند تا از تجزیه DNA جلوگیری شود.
TUNEL برای تعیین محدوده نرمال انجام نمی‌شود، بلکه برای شناسایی فرگمانتاسیون DNA در سلول‌های در حال مرگ کاربرد دارد.
آماده‌سازی نمونه: نمونه اسپرم تازه جمع‌آوری شده یا ذخیره شده در دمای مناسب استفاده می‌شود. نمونه اسپرم باید ذوب شود (در صورتی که فریز شده باشد) و سپس در دمای اتاق به مدت کوتاهی متعادل شود. فیکساسیون سلول‌ها: اسپرم‌ها با استفاده از محلول فیکس کننده مانند فرمالدئید ثابت می‌شوند تا ساختار سلولی حفظ شود. پس از آن، نمونه‌ها شسته می‌شوند تا محلول اضافی حذف شود. اضافه کردن مخلوط واکنش TUNEL: مخلوط واکنش TUNEL شامل ترمینال دئوکسینوکلئوتیدیل ترانسفراز (TdT) و مارکر مخصوص (معمولاً دیوتپ دارای برچسب) به نمونه افزوده می‌شود. این مخلوط به نواحی فرگمانته شده DNA در اسپرم‌ها متصل می‌شود. انکوباسیون: نمونه‌ها در شرایط کنترل شده و برای مدت زمان معینی انکوبه می‌شوند تا واکنش رخ دهد. دما و مدت زمان انکوباسیون بر اساس پروتکل مورد استفاده متفاوت است. شستشو و آنالیز: پس از اتمام واکنش، نمونه‌ها شسته می‌شوند تا هرگونه ماده اضافی حذف شود. نمونه‌ها زیر میکروسکوپ بررسی می‌شوند. اسپرم‌هایی که DNA آن‌ها فرگمانته شده، به واسطه مارکر مخصوص ، رنگ یا فلورسنت خاصی را نشان می‌دهند. روش دیگر فلوسایتومتری است. در بررسی فرگمانتاسیون DNA اسپرم، فلوسایتومتری می‌تواند مخصوصاً هنگام استفاده همراه با روش‌هایی مانند TUNEL یا SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay) مفید باشد. فلوسایتومتری این توانایی را دارد که تعداد زیادی از سلول‌های اسپرم را در زمان کوتاهی اسکن کرده و اطلاعات دقیقی راجع به وضعیت هر سلول بدهد.
تست تونل یک روش مهم آزمایشگاهی است که برای شناسایی DNA فرگمانته شده در سلول‌هایی که در حال مرگ هستند (به ویژه مرگ سلولی به نام آپوپتوز) استفاده می‌شود. اینجا برای نمونه‌های اسپرم و بررسی باروری و تشخیص آپوپتوز در اسپرم‌ها انجام می‌گردد. آپوپتوز یا مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در اسپرم‌ها می‌تواند نشان‌دهنده‌ی آسیب یا اختلال در فرایند تولیدمثل باشد. انجام TUNEL در نمونه‌های اسپرم به پزشکان امکان بررسی میزان و وضعیت فرگمانتاسیون DNA در اسپرم‌ها را می‌دهد که این امر می‌تواند در تشخیص برخی مشکلات باروری مردان مفید باشد.