آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Throat Direct Smear
ترشحات گلو
به اندازه سواب
میکروبیولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌ها معمولاً در محیط‌های حاوی محلول نمکی استریل (Sterile Saline Solution) یا محیط کشت خاصی برای حفظ میکروارگانیسم‌ها منتقل می‌شوند.
در شرایط استریل و قبل از نمونه گيري، آنتي بيوتيک مصرف نشده باشد.
نمونه‌های آلوده به بزاق یا خون، یا نمونه‌هایی که درست نگهداری نشده‌اند
نمونه‌ها باید در دمای یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شوند تا زمان آزمایش.
در نمونه فرد سالم، رشد باکتریایی مشاهده نمی‌شود یا باکتری‌های غیربیماری‌زا مشاهده می‌شوند. برای برخی آزمایش‌ها، هر گونه رشد میکروبی غیرطبیعی تلقی می‌شود.
با یک سواب استریل انجام می‌شود. سواب به آرامی در پشت گلو و لوزه‌ها کشیده می‌شود تا نمونه‌ای از ترشحات جمع‌آوری شود. نمونه جمع‌آوری شده معمولاً برای کشت میکروبی (Microbial Culture) یا PCR تست می‌شود تا نوع میکروارگانیسم موجود شناسایی شود.
این آزمایش روش تشخیص عوامل بیماری‌زا در نمونه‌های برداشته شده از گلو است . این آزمایش برای تشخیص عفونت‌های گلو مانند استرپتوکوک (Streptococcus) یا ویروس‌هایی مانند آنفولانزا و کووید-۱۹ (COVID-19) انجام می‌شود.