آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Thyroid Stimulating Hormone Test
TSH Blood Test, Thyrotropin Test, Thyroid-Stimulating Hormone Test, TSH Assay
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
همولیز ، لیپمیک
در1 روز در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
بازه سنی : از 1 روز تا 1 سال- محدوده: 0.7 - 8.4 بازه سنی : از 2 سال تا 12 سال- محدوده: 0.6 - 6.2 بازه سنی : از 13 سال تا 150 سال- محدوده: 0.35 - 4.9
نمونه خون گرفته و سرم جداسازی می‌گردد.سپس با روش‌های ایمنواسی مانند الایزا با استفاده از آنتی بادی‌ها غلظت TSH اندازه‌گیری می‌شود.
تست هورمون محرک تیروئید (TSH) نوعی آزمایش خون است که برای اندازه گیری میزان TSH در خون انجام می شود. TSH هورمونی است که توسط غده هیپوفیز تولید می شود و نقش مهمی در تنظیم عملکرد غده تیروئید دارد. موارد انجام تست TSH: اختلالات تیروئید: برای ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماری هایی مانند کم کاری تیروئید (تیروئید کم کار) یا پرکاری تیروئید (تیروئید پرکار). بررسی درمان تیروئید: برای بررسی اثربخشی داروهای تیروئید و تنظیم دوز دارو در صورت نیاز. غربالگری: به عنوان بخشی از معاینات یا غربالگری های روتین سلامت، مخصوصاً در افرادی که سابقه خانوادگی اختلالات تیروئید دارند. بارداری: در زنان باردار، مقدار TSH برای اطمینان از عملکرد مناسب تیروئید کنترل می‌شود، زیرا هورمون های تیروئید برای رشد جنین ضروری هستند.