آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Thyroxine Test
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه
نمونه های سرم معمولاً در هنگام نگهداری و انتقال در دمای 8-2 درجه در یخچال نگهداری می شوند.
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جدا می‌شود. غلظت تیروکسین در سرم با استفاده از روش های ایمونواسی اندازه گیری می شود. روش های رایج شامل ELISA یا CLIA است. نتایج آزمایش نشان دهنده مقدار تیروکسین در خون است که به ارزیابی عملکرد تیروئید کمک می کند.
تست تیروکسین (T4) آزمایشی است که برای اندازه گیری مقدار تیروکسین، نوعی هورمون تیروئید، در خون انجام می‌شود. تیروکسین توسط غده تیروئید تولید شده و نقش مهمی در تنظیم متابولیسم بدن دارد. مقدار غیر طبیعی T4 می تواند نشان دهنده اختلالات تیروئید مانند کم کاری یا پرکاری آن باشد. موارد انجام آزمایش تیروکسین: آزمایش تیروکسین در موقعیت‌های مختلفی انجام می شود، از جمله: اختلالات تیروئید: برای تشخیص یا بررسی بیماری‌هایی مانند کم کاری یا پرکاری تیروئید. درمان تیروئید: برای تعیین اثربخشی داروهای تیروئید و تنظیم دوز. غربالگری: به عنوان بخشی از تست های روتین عملکرد تیروئید برای ارزیابی سلامت کلی. بارداری: مقدار تیروکسین در زنان باردار کنترل می‌شود، زیرا عملکرد تیروئید در دوران بارداری بسیار مهم است.