آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Tin (Sn) Serum Test
آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
معمولاً بین 0 تا 4 میکروگرم در دسی لیتر
آزمایش سرم قلع با استفاده از تکنیک های آنالیز مختلف، از جمله طیف سنجی جذب اتمی (AAS) یا طیف سنجی جرمی پلاسما جفت شده القایی (ICP-MS) انجام می شود. این روش ها امکان تعیین کمیت دقیق مقدار قلع سرم را فراهم می کند.
آزمایش سرم قلع (Sn) یک آنالیز آزمایشگاهی است که غلظت قلع را در سرم خون اندازه گیری می کند. قلع به طور معمول یک عنصر ضروری برای سلامت انسان در نظر گرفته نمی شود، اما قرار گرفتن در معرض آن در محیط کار یا بیرون ممکن است منجر به افزایش مقدارش شود که نیاز به آزمایش دارد. آزمایش سرم قلع در موارد زیر انجام می‌شود: قرار گرفتن در معرض آن در محیط شغلی: کارگران صنایع مربوط به تولید قلع، آبکاری قلع، یا کسانی که با مواد حاوی قلع کار می کنند ممکن است برای ارزیابی مقدا آن تحت آزمایش قرار گیرند. قرار گرفتن در معرض آن در محیط: افرادی که در مناطقی با آلودگی محیطی یا در معرض مواد حاوی قلع زندگی می کنند ممکن است برای ارزیابی خطرات بالقوه سلامت مورد آزمایش قرار گیرند. علائم مسمومیت: در مواردی که افراد علائم مرتبط با مسمومیت قلع را نشان می دهند، مانند مشکلات گوارشی، مشکلات تنفسی یا علائم عصبی.