آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Total Bilirubin Test
TBIL, T-Bili, TB
Serum Bilirubin, Direct and Indirect Bilirubin Test (part of Total Bilirubin)
serum ،خونEDTAدار
بیوشیمی
در حالت ایده آل، برای اطمینان از صحت، آزمایش باید ظرف چند ساعت پس از نمونه گیری انجام شود. تاخیر می تواند منجر به تخریب نمونه شود.
شرایط خاصی ندارد
همولیز،تکرارنمونه فریزشده
2-8°C دور از نور
بزرگسالان و کودکان بزرگتر: 0.1 تا 1.2 میلی گرم در دسی لیتر (میلی گرم در دسی لیتر) نوزادان: معمولاً در چند روز اول پس از تولد تا 5-6 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر است، اما پس از آن باید کاهش یابد.
نمونه خون بیمار گرفته و پردازش می‌شود با دستگاه‌های آنالیزور آنالیز می‌گردد
تست بیلی روبین توتال یک آزمایش خون است که برای اندازه گیری میزان بیلی روبین در خون انجام می شود. بیلی روبین یک ترکیب زرد رنگ است که در مسیر طبیعی کاتابولیک ایجاد می شود که heme را در گلبول های قرمز تجزیه می کند. موارد انجام تست: تشخیص زردی: برای ارزیابی زردی (زردی پوست و چشم). عملکرد کبد: برای ارزیابی عملکرد کبد در بیماری‌هایی مانند هپاتیت، سیروز و انسداد مجرای صفراوی. غربالگری نوزادان: برای بررسی مقدار بالای بیلی روبین در نوزادان. پیگیری: در موارد کم خونی یا همولیز برای بررسی اینکه آیا گلبول های قرمز خیلی سریع از بین می روند یا خیر.