آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Toxoplasma Antibody (IgG) Test
Toxoplasma gondii IgG antibody test, آزمایش آنتی‌بادی IgG توکسوپلاسما
سرم خونEDTAدار
ایمونولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک
در دمای یخچال ۲ تا ۸ درجه
معمولاً این آزمایش به دو روش الایزا و IFA انجام می‌شود که هر دو روش دقت بالایی دارند
آزمایش آنتی‌بادی توکسوپلاسما (IgG) برای تشخیص وجود آنتی‌بادی‌های ایمونوگلوبولین G (IgG) علیه توکسوپلاسما گوندی، نوعی انگل میکروسکوپی، در خون انجام می‌شود. در چه مواردی انجام می‌شود: - بررسی عفونت‌های گذشته یا فعال توکسوپلاسما - در دوران بارداری برای تشخیص احتمالی عفونت و اثرات آن بر جنین - در بیماران با سیستم ایمنی ضعیف برای بررسی خطر عفونت