آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Triglycerides Test
تری گلیسرول. تست تری گلیسیرید
سرم EDTA دار
بیوشیمی
در حالت ایده آل، نمونه باید بلافاصله آزمایش شود تا دقت نتایج حفظ شود
برای سنجش دقیق تری گلیسیرید، نمونه خون معمولاً پس از یک شب ناشتا بودن (معمولاً ۱۲-۹ ساعت) گرفته می‌شود.
همولیز، آلودگی
تا چند روز در 2-8°C
002571-800, 002571-801
محدوده نرمال تری‌گلیسیرید در خون معمولا کمتر از 150 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) است. به طور دقیق‌تر، محدوده‌ها عبارت است از: نرمال: کمتر از 150 mg/dL مرزی بالا: 150 تا 199 mg/dL بالا: 200 تا 499 mg/dL خیلی بالا: 500 mg/dL یا بیشتر
آنزیمی کالریمتری (GPO-PAP): نمونه خون بیمار گرفته و سرم جداسازی می‌گردد. سرم با استفاده از روش آنزیمی برای اندازه گیری غلظت تری گلیسیرید آنالیز می شود. در این روش از آنزیم های خاصی استفاده می‌شود که با تری گلیسیرید واکنش می دهند تا تغییر رنگ ایجاد کنند. درجه تغییر رنگ با غلظت تری گلیسیرید رابطه مستقیم دارد.
آزمایش تری گلیسیرید نوعی آزمایش خون است که مقدار تری گلیسیرید را در خون می‌سنجد. تری گلیسیرید نوعی چربی است که در جریان خون وجود دارد و یکی از اجزای اصلی چربی های رژیم غذایی است. این آزمایش به ارزیابی خطر بیماری قلبی در افراد کمک می کند، مخصوصاً زمانی که همزمان با آزمایش کلسترول انجام شود. آزمایش تری گلیسیرید در موارد زیر نیز انجام می شود: پروفایل کلسترول: به عنوان بخشی از پانل لیپید، همراه با آزمایش کلسترول، برای ارزیابی متابولیسم کلی لیپید و چربی انجام می شود. ارزیابی سلامت: در افرادی که سابقه بیماری قلبی، دیابت، چاقی یا سندرم متابولیک دارند، سنجش منظم مقدار تری گلیسیرید مهم است. ارزیابی تغییرات رژیم غذایی و سبک زندگی: پزشکان این آزمایش را برای ارزیابی اثربخشی تغییرات رژیم غذایی و سبک زندگی در کنترل مقدار لیپید تجویز می‌کنند. آزمایش خون ناشتا: در بسیاری از موارد، آزمایش تری گلیسیرید پس از یک شب ناشتا انجام می شود تا نتایج دقیق تری گرفته شود.