آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Triiodothronine test
سرم، خونEDTAدار
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه
در1روز در 8-2 درجه. یک هفته -۲۰درجه
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جداسازی می‌گردد. سپس با روش‌های رادیو ایمونواسی (RIA)، الایزا یا کمی لومینسانس (CIA) آنالیز می‌شود. این روش‌ها از آنتی بادی‌های اختصاصی که به مولکول‌های T3 درون نمونه متصل می‌شوند، استفاده می‌کنند. این روش‌ها یک منحنی کالیبراسیون با غلظت های شناخته شده T3 دارند تا مقدار دقیق T3 در نمونه بیمار را مشخص کنند.
تست تری یدوتیرونین (T3) آزمایشی است که برای سنجش مقدار تری یدوتیرونین، یکی از هورمون‌های تیروئید، در خون انجام می شود. T3 یکی از دو هورمون اصلی تیروئید است و دیگری تیروکسین (T4) است و نقش مهمی در تنظیم متابولیسم و تولید انرژی در بدن دارد. تست T3 اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد تیروئید ارائه می دهد. تست T3 در موقعیت‌های بالینی مختلف انجام می شود: اختلالات تیروئید: برای ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص اختلالات تیروئید، از جمله پرکاری تیروئید (مقدار T3 بالا) یا کم کاری تیروئید (مقدار T3 پایین). بررسی درمان: برای بررسی اثربخشی داروهای تیروئید در افراد مبتلا به بیماری تیروئید. ارزیابی بیماری‌های غیر تیروئید: در برخی موارد، آزمایش T3 برای ارزیابی سایر بیماری‌هایی همچون مانند اختلالات قلبی و متابولیک که در آن عملکرد تیروئید تحت تأثیر قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. آزمایش روتین سلامت بدن: به عنوان بخشی از معاینات روتین سلامت یا زمانی که مشکوک به اختلال عملکرد تیروئید هستیم که عاملی در ایجاد علائم غیرقابل توضیح است.