آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Triiodothyronine Free Test
سرم، خونEDTAدار
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
دریخچال یا فریزشده
شرایط خاصی ندارد
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه
در1روز در 8-2 درجه. یک هفته -۲۰درجه
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جدا می‌گردد. غلظت T3 آزاد در سرم با روش‌های ایمنواسی همچون RIA ،CIA و الایزا اندازه گیری می‌شود به این صورت که آنتی بادی‌های اختصاصی که به مولکول‌های T3 در نمونه متصل می‌گردند، استفاده می‌شود. سپس، واکنش برای تعیین غلظت T3 آزاد کمیت سنجی می‌شود.
تست تری یدوتیرونین آزاد (T3 آزاد) آزمایشی است که برای اندازه گیری غلظت تری یدوتیرونین آزاد (T3) در خون انجام می شود. T3 یکی از دو هورمون اصلی تولید شده توسط غده تیروئید است و نقش مهمی در تنظیم متابولیسم، تولید انرژی و عملکرد کلی بدن دارد. آزمایش T3 آزاد نوعی سنجش خاص ازفرم غیر محدود و فعال بیولوژیکی T3 در جریان خون است. تست آزاد تری یدوتیرونین در موقعیت‌های بالینی مختلف انجام می شود: ارزیابی عملکرد تیروئید: برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید، مخصوصاً در موارد مشکوک به پرکاری یا کم کاری تیروئید. بررسی داروهای تیروئید: برای بررسی اثربخشی درمان جایگزینی هورمون تیروئید در افراد مبتلا به اختلالات تیروئید. اختلالات متابولیک: به عنوان بخشی از اقدامات تشخیصی اختلالات متابولیک، بیماری‌های قلبی، و سایر مشکلاتی که می‌توانند تحت تأثیر عملکرد تیروئید قرار گیرند. تحقیقات و بررسی های بالینی: اندازه گیری T3 آزاد در مطالعات و تحقیقات بالینی انجام می‌شود.