آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine for Reducing Substance Test
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در دمای محیط
شرایط خاصی ندارد
معمولا در جای خشک و خنک
نمونه ادرار تازه از بیمار جمع آوری می شود. تست با تبلت ها یا نوارهای Clinitest: قرص Clinitest: یک قرص Clinitest به مقدار کمی ادرار در یک لوله آزمایش اضافه می شود. قرص حاوی سولفات مس و اسید سیتریک است. نوار Clinitest: نوار Clinitest در نمونه ادرار غوطه ور می شود. تغییر رنگ مشاهده می شود. اگر مواد احیا شونده در ادرار وجود داشته باشد، رنگ آبی قرص یا نوار به سایه های مختلف سبز، زرد یا نارنجی تغییر می کند. تفسیر: شدت تغییر رنگ با مقدار مواد احیا شونده موجود در ادرار ارتباط دارد.
آزمایش ادرار برای مواد کاهنده یک تست تشخیصی است که برای تشخیص وجود مواد کاهنده در ادرار استفاده می شود. مواد کاهنده قندهایی هستند که توانایی احیای معرف های شیمیایی خاصی را دارند که نشان دهنده وجود احتمالی گلوکز یا سایر قندهای احیا شونده در ادرار است. این آزمایش به صورت اختصاصی در ارزیابی اختلالات متابولیسم کربوهیدرات، مانند عدم تحمل لاکتوز و گالاکتوزمی استفاده می شود. موارد برای انجام آزمایش: اختلالات متابولیسم کربوهیدرات: برای غربالگری بیماری‌هایی مانند عدم تحمل لاکتوز یا گالاکتوزمی که بدن ممکن است قادر به متابولیسم مناسب قندهای خاص نباشد. غربالگری دیابت: اگرچه یک آزمایش قطعی دیابت نیست، اما می‌تواند به عنوان غربالگری اولیه برای گلیکوزوری (وجود گلوکز در ادرار)، که می تواند در دیابت رخ دهد، استفاده شود. اختلالات گوارشی: برای ارزیابی سوء جذب و اختلالات روده.