آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine Galactitol
گالاکتیتول ادرار
بیوشیمی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
در دمای معمول اتاق
برای سنین 0 تا 11 ماه: کمتر از 109 mmol/mol کراتینین. برای سنین 1 تا 3 سال: کمتر از 52 mmol/mol کراتینین. برای سنین 4 تا 17 سال: کمتر از 16 mmol/mol کراتینین. برای سنین 18 سال و بالاتر: کمتر از 13 mmol/mol کراتینین. کراتینین به عنوان مرجع در آزمایشات ادرار مانند آزمایش گالاکتیتول ادرار استفاده می شود
روش‌های مورد استفاده برای انجام تست‌های شیمیایی ادراری، از جمله تست گالاکتیتول ادرار، می‌تواند موارد زیر باشد: کروماتوگرافی مایع بالا (HPLC - High-Performance Liquid Chromatography): این روش برای جداسازی و شناسایی ترکیبات مختلف در نمونه ادرار به کار می‌رود. در این روش، از یک ستون مایع بالا به عنوان فاز جداسازی استفاده می‌شود. کروماتوگرافی نیتروژن مایع (LC-MS/MS - Liquid Chromatography-Mass Spectrometry): این روش شناسایی و اندازه‌گیری مواد شیمیایی در نمونه ادرار را با دقت بسیار بالا امکان‌پذیر می‌سازد. رزونانس مغناطیس هسته‌ای (NMR - Nuclear Magnetic Resonance): این روش برای آنالیز و شناسایی ترکیبات مختلف در نمونه ادرار به وسیله مغناطیس هسته‌ای استفاده می‌شود. آنالیز ترکیبی (Comprehensive Analysis): در برخی موارد، ترکیبی از روش‌های مختلف برای انجام تست گالاکتیتول ادرار استفاده می‌شود. روش انجام این آزمایش بر اساس تجهیزات در هر آزمایشگاه متغیر است.
تست ادرار گالاکتیتول یک آزمایش تشخیصی است که برای اندازه گیری غلظت گالاکتیتول در نمونه ادرار استفاده می شود. گالاکتیتول یک الکل قندی است که به دلیل برخی اختلالات متابولیک یا غذاها می تواند در ادرار جمع شود. این تست به صورت گسترده به عنوان یکی از روش‌های غربالگری معمول استفاده نمی شود، اما می تواند در موقعیت های بالینی خاص مفید باشد. مانند: گالاکتوزمی: این آزمایش می تواند برای تشخیص یا چکاپ گالاکتوزمی، یک اختلال ژنتیکی نادر که در آن بدن نمی تواند گالاکتوز، قند موجود در شیر و محصولات لبنی را متابولیزه کند، استفاده شود. هنگامی که گالاکتوز نمی تواند به درستی پردازش شود، به گالاکتیتول تبدیل می شود که می تواند در بافت های مختلف از جمله ادرار تجمع یابد. الکل های قندی در رژیم غذایی: در برخی موارد، مقادیر بالای گالاکتیتول در ادرار ممکن است به دلیل مصرف بیش از حد غذاها یا نوشیدنی های حاوی الکل قند باشد که معمولاً به عنوان جایگزین قند استفاده می شوند. اما این مورد کمتر رایج است و معمولاً پس از حذف منبع غذایی قابل برگشت است.