آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine Oxalate(24 hs) test
OX24, UOx 24, 24-hour urine oxalate
اگزالات ادرار 24 ساعته
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال و محافظت در برابر نور
از مصرف دوز‌های بالای ویتامین C (>2 گرم به صورت خوراکی در ۲۴ ساعت) در زمان جمع‌آوری نمونه خودداری شود.
نمونه‌هایی که دارای pH بالاتر از ۸ هستند، نمونه همولیز شده،لخته شده،فریز شده
۱ هفته در ۸-۲درجه،مدت طولانی تر در ۲۰-. برای نگهداری از نمونه، می‌توان از مواد نگهدارنده مانند دیازولیدینیل اوره (Germall) استفاده شود یا نمونه باید در طول جمع‌آوری و بعد از آن در یخچال نگهداری شود.
میزان طبیعی دفع اگزالات در ادرار کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در روز است. مقادیر بالاتر می‌توانند نشان‌دهنده خطر ایجاد سنگ‌های کلیوی باشند.
تکنیک مورد استفاده برای اندازه‌گیری اگزالات در نمونه ادرار معمولاً روش‌های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) یا اسپکتروفتومتری است. این تکنیک‌ها به دلیل دقت بالا و حساسیت مناسب برای تعیین مقادیر کم مواد شیمیایی در نمونه‌ها، انتخاب می‌شوند.
آزمایش اگزالات ادرار، برای اندازه‌گیری میزان اگزالات در ادرار در یک دوره ۲۴ ساعته انجام می‌شود. این آزمایش بیشتر برای تشخیص و درمان سنگ‌های کلیوی و بررسی اختلالات متابولیکی که می‌توانند باعث افزایش تولید یا دفع اگزالات شوند، تجویز می‌شود.