آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine Phosphoruse
فسفر ادرار 24 ساعته - فسفر ادرار رندوم
بیوشیمی
بلافاصله تحویل داده می‌شود
در ظرف استریل
شرایط خاصی ندارد
در دمای معمول اتاق
در آزمایشگاه می توان از روش های مختلفی برای اندازه گیری مقدار فسفر ادرار استفاده کرد، اما رایج ترین روش، روش فسفومولیبدات است. در این روش، فسفر موجود در ادرار با یک معرف (مولیبدات آمونیوم) واکنش داده و یک کمپلکس زرد تشکیل می دهد. شدت رنگ با غلظت فسفر در ادرار رابطه مستقیم دارد. اسپکتروفتومتری: کمپلکس زرد با استفاده از اسپکتروفتومتر تعیین می‌شود که جذب نور را در یک طول موج مشخص اندازه‌گیری می‌کند. میزان جذب با غلظت فسفر در نمونه رابطه مستقیم دارد.
تست فسفر ادرار که با نام تست فسفات ادرار نیز شناخته می شود، یک تست تشخیصی است که غلظت فسفر در نمونه ادرار را اندازه گیری می کند. فسفر یک ماده معدنی ضروری در بدن است که عمدتاً در استخوان ها و دندان ها یافت می شود و نقش مهمی در فرآیندهای فیزیولوژیک مختلف از جمله متابولیسم انرژی، سنتز DNA و تعادل اسید و باز ایفا می کند. آزمایش فسفر ادرار می‌تواند در موارد زیر انجام شود: ارزیابی عملکرد کلیه: کلیه ها نقش مهمی در تنظیم دفع فسفر در ادرار دارند. مقدار غیر طبیعی فسفر می تواند نشان دهنده اختلال عملکرد کلیه باشد. چکاب اختلالات استخوانی: در افراد مبتلا به اختلالات استخوانی مانند پوکی استخوان یا بیماری پاژه، این آزمایش به ارزیابی دفع فسفر می‌پردازد که ارتباط نزدیکی با سلامت استخوان دارد. عدم تعادل کلسیم و فسفر: عدم تعادل آنها می تواند باعث بروز مشکلات مختلفی همچون سنگ کلیه شود. اختلالات متابولیک: در موارد اختلالات متابولیک که متابولیسم فسفر را تحت تأثیر قرار می دهد، مانند هیپوپاراتیروئیدیسم یا هیپرپاراتیروئیدیسم. ارزیابی تغذیه : برای ارزیابی وضعیت تغذیه و دریافت فسفر در رژیم غذایی، که می تواند در بیماری‌های خاص یا ترجیحات غذایی مرتبط دیده شود. چکاپ داروها: برخی از داروها می توانند بر مقدار فسفر تأثیر بگذارند، بنابراین این آزمایش برای بررسی تأثیر آنها انجام می‌گردد.