آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine Sodium Test
سدیم ادرار 24 ساعته - سدیم ادرار رندوم
بیوشیمی
بلافاصله تحویل داده می‌شود
شرایط خاصی ندارد
در دمای معمول اتاق
بزرگسالان: 40 تا 220 میلی‌اکی‌والان در روز. این مقادیر ممکن است بسته به آزمایشگاه و روش‌های اندازه‌گیری متفاوت باشد.
نمونه ادرار به صورت تصادفی از بیمار گرفته می شود. در برخی موارد، برای ارزیابی جامع تر، نیاز به جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته است. در آزمایشگاه از یک روش شیمیایی برای اندازه گیری غلظت سدیم در ادرار استفاده می شود. یکی از روش‌های متداول انجام شده روش الکترود یون انتخابی (ISE) است که یون های سدیم را در نمونه ادرار اندازه‌گیری می‌کند.
آزمایش سدیم ادرار، غلظت سدیم در نمونه ادرار را اندازه گیری می کند. نوعی تست تشخیصی است که اطلاعاتی در مورد میزان سدیم دفع شده در ادرار ارائه می دهد که می تواند نمایانگر بیماری‌های مختلف باشد. سدیم یک الکترولیت ضروری در بدن است و اندازه‌گیری مقدار آن در ادرار می تواند به ارزیابی عملکرد کلیه و تعادل مایعات کمک کند. آزمایش سدیم ادرار می‌تواند در شرایط بالینی زیر انجام شود: ارزیابی عملکرد کلیه: مخصوصاً در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی، برای ارزیابی توانایی کلیه ها برای بازجذب یا دفع سدیم انجام می شود. مقدار غیر طبیعی می‌تواند نمایانگر اختلال عملکرد کلیه باشد. هیپوناترمی یا هیپرناترمی: این آزمایش به تشخیص و چکاپ بیماری‌های مرتبط با مقدار غیرطبیعی سدیم در خون، مانند هیپوناترمی (کم بودن سدیم خون) یا هایپرناترمی (سدیم خون بالا) کمک می کند. فشار خون بالا: این تست در موارد فشار خون بالا می تواند به تشخیص اینکه آیا دفع سدیم با تنظیم فشار خون مرتبط است یا خیر، کمک می کند. کاهش حجم یا اضافه بار مایع: به ارزیابی وضعیت مایع و الکترولیت بیمار، همچون موارد کاهش حجم (کم آبی) یا اضافه بار (احتباس مایع) کمک می کند. عدم تعادل الکترولیت: برای بررسی عدم تعادل الکترولیت در بدن، همچون عدم تعادل سدیم، و تعیین نوع دارو انجام می شود.