آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine Uric Acid (24h/Random)
اسید اوریک ادرار، اورات، Urine Acid uric ,urine urate
بیوشیمی
بلافاصله تحویل داده می‌شود
در دمای اتاق
برای آزمایش اسید اوریک ادرار ۲۴ ساعته، یک ظرف بزرگ برای جمع آوری تمام ادرار تولید شده در یک دوره ۲۴ ساعته در اختیار بیمار قرار می گیرد. دوره جمع آوری از اولین ادرار صبح پس از بیدار شدن شروع و تا اولین ادرار صبح روز بعد ادامه می‌یابد. در طول این زمان، برای جلوگیری از تخریب اسید اوریک، نگهداری ظرف ادرار در یخچال ضروری است. در مورد آزمایش تصادفی اسید اوریک ادرار، یک نمونه ادرار در هر زمانی از روز جمع آوری می شود. پس از اتمام دوره جمع آوری یا جمع آوری نمونه ادرار تصادفی، نمونه (های) ادرار برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده می شود. در آزمایشگاه، غلظت اسید اوریک در ادرار با استفاده از روش های مختلف مانند رنگ سنجی یا سنجش آنزیمی مشخص می شود.
آزمایش اسید اوریک ادرار که اغلب به عنوان آزمایش اسید اوریک ادرار ۲۴ ساعته یا آزمایش تصادفی اسید اوریک ادرار شناخته می شود، نوعی تست تشخیصی است که غلظت اسید اوریک ادرار بیمار را اندازه‌گیری می کند. اسید اوریک یکی از محصولات زائد متابولیسم پورین است و بیشتر توسط کلیه ها دفع می شود. بررسی مقدار اسید اوریک در ادرار می تواند اطلاعات مفیدی در مورد نحوه برخورد بدن با این ماده ارائه دهد. آزمایش اسید اوریک ادرار در موارد مختلف انجام می شود همچون: تشخیص نقرس: مقدار بالای اسید اوریک در ادرار می‌تواند نشان دهنده خطر بالای نقرس باشد، نوعی آرتریت که به دلیل رسوب کریستال های اورات در مفاصل رخ می‌دهد. ارزیابی عملکرد کلیه: به منظور ارزیابی توانایی کلیه ها در فیلتر کردن اسید اوریک و سایر مواد زائد انجام می شود. چکاپ دفع اسید اوریک: این آزمایش می تواند به ارزیابی میزان موثر دفع اسید اوریک توسط بدن کمک کند، که ممکن است با تشکیل سنگ کلیه ارتباط داشته باشد. ارزیابی اثر داروهای کاهش دهنده اسید اوریک: برای بررسی اثربخشی داروهای تجویز شده برای کاهش مقدار اسید اوریک در افراد مبتلا به نقرس یا سایر بیماری ها انجام می شود. ارزیابی موادغذایی: برای ارزیابی تأثیر انتخاب غذاها بر دفع اسید اوریک انجام می‌شود. غربالگری: به عنوان روش غربالگری برای ارزیابی مقدار دفع اسید اوریک در فرد در فقدان علائم بالینی یا ارزیابی عملکرد کلی کلیه انجام می‌شود.