آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Vanillylmandelic acid 24Hr (LC-MS/MS)
VMA 24-Hour Urine Test
ادرار۲۴ساعته
بیوشیمی
پرهیز مصرف قهوه چای شکلات کاکائو موز
محدوده: Adults:Up to 13.6 Children <12 months:Up to 1.8 1-4 Years:Up to 3.0 4-15 Years:Up to 4.0
آماده‌سازی بیمار: قبل از انجام آزمایش، معمولاً به بیمار دستور داده می‌شود که از غذاها، نوشیدنی‌ها و داروهای خاصی که می‌توانند بر مقدار VMA تأثیر بگذارند، اجتناب کند. کادر آزمایشگاه دستورالعمل های دقیقی را ارائه خواهد داد. جمع‌آوری ادرار: بیمار با دور ریختن اولین ادرار صبحگاهی و سپس جمع‌آوری تمام ادرارهای بعدی تا ۲۴ ساعت آینده آغاز می‌کند. ذخیره سازی ادرار: هر نمونه ادرار در یک ظرف تمیز جمع آوری شده و در یک مکان خنک یا در یخچال در طول دوره جمع آوری نگهداری می شود تا از تخریب جلوگیری شود. آنالیز آزمایشگاهی: پس از اتمام دوره جمع آوری ۲۴ ساعته، نمونه ادرار جمع آوری شده برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال می شود. در آزمایشگاه از روش کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی (LC-MS/MS) که یک روش بسیار حساس و اختصاصی است برای تعیین مقدار VMA در ادرار انجام می شود.
تست وانیلیل ماندلیک اسید (VMA) ۲۴ ساعته تستی تشخیصی است که برای سنجش مقدار VMA در ادرار بیمار در یک دوره ۲۴ ساعته انجام می شود. VMA محصول تجزیه برخی نوروترانسمیترها است و با تشخیص و بررسی تومورهای نورواندوکرین، مخصوصاً تومورهای غدد فوق کلیوی مرتبط است. این آزمایش می تواند اطلاعات مفیدی در مورد وجود و فعالیت این تومورها ارائه دهد. این تست در مواردی انجام می شود که مشکوک به تومورهای نورواندوکرین هستیم، مخصوصاً آنهایی که در غدد فوق کلیوی هستند، مانند فئوکروموسیتوم یا پاراگانگلیوما. این تومورها می توانند کاتکول آمین های بیش از حدی تولید کنند که نوروترانسمیتر هستند. VMA یکی از محصولات تجزیه کاتکول آمین ها است و مقدار بالای آن در ادرار می تواند نمایانگر چنین تومورهایی باشد. این آزمایش همچنین برای چکاپ بیمارانی که تومورهای نورواندوکرین دارند به منظور ارزیابی اثربخشی درمان یا تشخیص عود تومور انجام می شود. افزایش مقدار VMA در ادرار نشان دهنده وجود تومور است اما باید سایر شرایط، داروها، رژیم غذایی، سایر آزمایش‌ها و سابقه پزشکی بیمار را نیز در تفسیر نتایج در نظر گرفت.