آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Vitamin 25 OH-D3
تست ۲۵ هیدروکسی ویتامین D3
هورمون شناسی
بلافاصله انجام می‌شود
در لوله سرپوشیده
شرایط خاصی ندارد
همولیز و آلودگی
تا چند روز در 2-8°C
001989-300 , 001649-300
محدوده: 151 : toxic
خون بیمار گرفته شده و سرم آن جدا می‌شود. سپس غلظت ویتامین دی سرم با دستگاه‌های اتوماتیک سنجش می‌گردد.
آزمایش ویتامین 25 OH-D3 که با نام آزمایش ۲۵ هیدروکسی ویتامین D3 شناخته می شود، نوعی آزمایش خون است که غلظت ۲۵ هیدروکسی ویتامین D3 را در خون اندازه گیری می کند. این فرم یکی از دو فرم اولیه ویتامین D در بدن است (دیگری ۲۵ هیدروکسی ویتامین D2 است). ویتامین D برای حفظ سلامت استخوان ضروری است و این آزمایش برای ارزیابی مقدار ویتامین D در بدن انجام می شود. یکی دیگر از موارد انجام این آزمایش ارزیابی درمان در افرادی است که مکمل های ویتامین D یا داروهایی برای جبران کمبود ویتامین D مصرف می کنند. مورد دیگر، ارزیابی سلامت استخوان در موارد مشکوک به اختلالات استخوانی، پوکی استخوان یا راشیتیسم است زیرا مقدار پایین ویتامین D می تواند باعث بدتر شدن این بیماری‌ها گردد. همچنین برای غربالگری فاکتورهای خطر در افراد در معرض خطر کمبود ویتامین D، مانند قرار گرفتن در معرض نور خورشید، برخی بیماری‌ها یا محدودیت های غذایی انجام می‌گردد.