آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Vitamin B6 (Pyridoxal phosphate) Test
"B6PLP" or "PLP"
Pyridoxal Phosphate Test
هورمون شناسی
بلافاصله آزمایش انجام می‌گردد زیرا تأخیر در آزمایش بر پایداری پیریدوکسال فسفات در سرم تأثیر می‌گذارد.
در یخچال یا فریزشده
همولیز، ایکتریک
تا چند روز در 2-8°C
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جداسازی می‌گردد. سپس تکنیک‌های ایمنواسی همچون الایزا برای آنالیز سرم بیمار و اندازه‌گیری میزان ویتامین ب۶ و به طور دقیق‌تر سنجش غلظت پیریدوکسال فسفات انجام می‌شوند.
تست ویتامین B6 (پیریدوکسال فسفات) آزمایشی است که غلظت ویتامین B6 فعال را که در خون به فرم پیریدوکسال فسفات است، اندازه گیری می کند. ویتامین B6 یک ماده مغذی ضروری است که نقش مهمی در فرآیندهای متابولیک مختلف همچون متابولیسم اسید آمینه و سنتز نوروترانسمیترها دارد. بررسی مقدار ویتامین B6 برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای و شناسایی کمبود یا افزایش بیش از حد آن مهم است. این آزمایش در موارد مختلفی انجام می شود همچون: ارزیابی تغذیه ای آن: برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای ویتامین B6 بیمار، مخصوصا اگر علائم یا فاکتورهای خطر کمبود آن وجود داشته باشد. ارزیابی علائم: در افرادی که علائم مرتبط با کمبود یا افزایش بیش از حد ویتامین B6 مانند کم خونی، نوروپاتی، تشنج یا مشکلات پوستی را نشان می دهند. بررسی درمان با ویتامین B6: برای بیمارانی که تحت درمان با مکمل ویتامین B6 قرار می گیرند، این آزمایش می تواند اثربخشی درمان را کنترل و اطمینان حاصل کند که مقدار ویتامین B6 در محدوده نرمال است. بیماری‌های مزمن: در افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن یا اختلالات سوء جذب که می‌توانند متابولیسم ویتامین B6 را تحت تاثیر قرار دهد.