آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

VLDL
Very-low-density lipoprotein, VLDL cholesterol
serum & plasma EDTA
بیوشیمی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
معمولاً به بیمار توصیه می‌شود به مدت ۹ تا ۱۲ ساعت (در طول شب) ناشتا باشد.
لخته و همولیز شدن خون
2-8°C و به مدت طولانی در -20°C
نمونه خون گرفته می‌شود و میزان کلسترول VLDL با روش سنجش آنزیمی یا واکنش های شیمیایی با دستگاه‌های اتوماتیک اندازه گیری می شود.
آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم (VLDL) یک آزمایش خون است که برای اندازه گیری میزان کلسترول VLDL در خون استفاده می شود. VLDL نوعی لیپوپروتئین است که ناقل تری گلیسیرید (نوعی چربی) در جریان خون است. افزایش میزان کلسترول VLDL با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است همچون: آترواسکلروز: افزایش میزان کلسترول VLDL با افزایش خطر آترواسکلروز همراه است که با تجمع رسوبات چربی (پلاک) در شریان ها مشخص و موجب بروز حملات قلبی و سکته می شود. هیپرلیپیدمی: میزان بالای VLDL، زمانی که با میزان بالای سایر اجزای کلسترول (مانند کلسترول LDL و کلسترول تام) ترکیب شود، نشان دهنده افزایش چربی خون یا dyslipidemia است که اختلال متابولیسم لیپیدها و ازفاکتورهای خطر بیماری قلبی است. ارزیابی خطر: آزمایش VLDL، همراه با سایر آزمایش‌های پروفایل لیپیدی، برای ارزیابی خطر کلی قلبی عروقی فرد استفاده می‌شود. این آزمایش به پزشکان کمک می کند تا بفهمند آیا تغییر سبک زندگی یا تجویز دارو برای کنترل مقدار کلسترول و کاهش خطرعوارض قلبی عروقی ضروری است یا خیر. توجه داشته باشید که تست VLDL تنها یکی از آزمایش‌های پروفایل لیپیدی جامع است و نتیجه آن باید همراه با نتیجه تست میزان کلسترول LDL، کلسترول HDL و کلسترول تام در نظر گرفته شود تا ارزیابی جامع تری از خطرات قلبی عروقی صورت گیرد.