آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

WIDAL
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریزشده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در1هفته در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
محدوده طبیعی تست ویدال تیتری است که برای آنتی ژن O و H سالمونلا تیفی و سالمونلا پاراتیفی کمتر از 1:20 است. نتایج آزمایش ویدال به صورت تیتر بیان می شود که نشان دهنده رقیق شدن آگلوتیناسیون باکتری ها است. هر چه تیتر بالاتر باشد، آنتی بادی های بیشتری در خون وجود دارد. بنابراین، تیتر 1:20 یا بالاتر نشان دهنده وجود آنتی بادی و نشان دهنده عفونت مداوم یا قبلی با باکتری است.
از بیمار خون گرفته و سرم آن جدا می‌شود و آزمایش روی سرم انجام می‌شود. در واقع، این تست نوعی آزمایش آگلوتیناسیون است، یعنی در صورت مخلوط شدن با سرم بیمار، باید به دنبال آگلوتیناسیون آنتی ژن های باکتریایی باشیم. سرم با آنتی ژن های خاص مشتق شده از سالمونلا تیفی و سالمونلا پاراتیفی مخلوط می شود. اگر آنتی‌بادی‌هایی علیه این سویه‌های سالمونلا در سرم بیمار وجود داشته باشد، با آنتی‌ژن‌ها واکنش می‌دهند و باعث ایجاد توده‌های قابل مشاهده یا آگلوتیناسیون می‌شوند. وجود و قدرت آگلوتیناسیون برای اعلام نتایج تست به کار می‌رود. نتایج به صورت تیتر گزارش می شود که نمایانگر بالاترین رقت سرم بیمار است که باعث آگلوتیناسیون می گردد. تفسیر آنها بر اساس تیترهای اختصاصی مشاهده شده برای دو آنتی ژن O (سوماتیک) و H (تاژکدار) متفاوت است. افزایش تیتر نمایانگر عفونت جدید یا فعلی سالمونلا تیفی یا سالمونلا پاراتیفی می‌باشد.
تست ویدال نوعی آزمایش خون سرولوژیک است که برای تشخیص یا غربالگری انواع خاصی از تب های روده، مخصوصاً تب حصبه و پاراتیفوئید استفاده می شود.تب حصبه: این بیماری توسط باکتری سالمونلا تیفی ایجاد می شود.و از طریق خوردن غذا یا آب آلوده منتقل می شود که معمولاً به دلیل بهداشت نامناسب است. در صورت عدم درمان، تب حصبه می تواند باعث بروز عوارض شدید، مانند سوراخ شدن روده و سپتی سمی شود. واکسیناسیون و رعایت بهداشت، مانند شستن دست ها و مصرف غذا و آب سالم، از بروز این بیماری جلوگیری می‌کنند. تب پاراتیفوئید (پاراتیفوئید): این بیماری ناشی از عفونت های ناشی از باکتری های سالمونلا پاراتیفی A، B و C است و مانند تب حصبه، توسط غذا یا آب آلوده، بیشتر به دلیل بهداشت نامناسب، منتقل می شود. عوارض و روش‌های پیشگیری شبیه تب حصبه است. این نام به افتخار ژرژ فرنان ویدال، باکتری شناس فرانسوی که در اواخر قرن نوزدهم این تست را توسعه داد، انتخاب شده است. این آزمایش مبتنی بر تشخیص آنتی بادی علیه آنتی ژن های اختصاصی باکتری سالمونلا تیفی و سالمونلا پاراتیفی در خون بیمار است که عامل ایجاد این تب ها هستند. تست ویدال معمولاً در مناطقی که تب روده شایع است و به عنوان یک روش غربالگری اولیه هنگامی که بیمار با علائمی شبیه تب حصبه یا پاراتیفوئید پزشک مراجعه می کند، انجام می شود. این علائم شامل تب بالا، درد شکم، سردرد، ضعف و علائم گوارشی همچون اسهال یا یبوست هستند.