آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Wound Discharge Direct Smear
ترشحات زخم
چند قطره تا چند میلی لیتر
میکروبیولوژی
بلافاصله انجام می‌شود
باید بلافاصله منتقل شود
در شرایط آسپتیک انجام می‌شود
آلوده شدن نمونه
2-8°C. نمونه را فریز نکنید
نمونه ای از ترشحات زخم یا چرک با سواب استریل برداشته می‌شود. روی یک لام شیشه ای تمیز مالیده و به صورت نازک و یکنواخت پخش می شود. در هوا خشک و با عبور سریع از شعله با حرارت ثابت می شود. تثبیت باعث کشتن میکروارگانیسم ها و چسباندن نمونه به لام می شود. لام ممکن است با رنگ های مخصوص آزمایشگاهی، مانند رنگ آمیزی گرم یا متیلن بلو، رنگ‌آمیزی شود تا میکروارگانیسم‌ها و ساختارهای سلولی قابل مشاهده شوند. سپس زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی های مختلف بررسی می شود که به دنبال وجود باکتری ها، قارچ ها، گلبول های سفید، گلبول های قرمز و سایر اجزای سلولی در ترشحات زخم خواهند بود.
این آزمایش در مواردی انجام می شود که به عفونت زخم مشکوک شده باشیم یا تایید شده باشد. آزمایش اسمیر مستقیم ترشحات زخم با استفاده از لام: نوعی تست تشخیصی است که برای شناسایی میکروارگانیسم‌های عفونی (باکتری‌ها، قارچ‌ها) در ترشحات یا چرک زخم و تشخیص اینکه کدام آنتی‌بیوتیک یا داروهای ضد میکروبی علیه آنها مؤثرهستند، انجام می‌شود. انجام این تست برای انتخاب آنتی بیوتیک‌های مناسب برای درمان عفونت زخم بسیار مهم است.