آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

آزمایش فاکتور فون ویلبراند (vWF)

آزمایش فاکتور فون ویلبراند (vWF)

فاکتور فون ویلبراند پروتئینی است که نقش مهمی در لخته شدن خون ایفا می‌کند

فهرست مطالب

به اشتراک بگذارید:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

آزمایش فاکتور فون ویلبراند (vWF)، آزمایش تشخیصی مهمی است که برای ارزیابی عملکرد و مقدار فاکتور فون ویلبراند در خون انجام می‌شود. فاکتور فون ویلبراند پروتئینی است که نقش مهمی در لخته شدن خون ایفا می‌کند، مخصوصاً در جلوگیری از خونریزی بیش از حد مهم است. اینجا در مورد آن توضیح می‌دهیم:

اهمیت تست vWF

 • تشخیص بیماری فون ویلبراند (VWD): هدف اولیه این آزمایش، تشخیص VWD است، یک اختلال خونریزی که با کمبود یا نقص عملکرد فاکتور فون ویلبراند مشخص می‌شود.
 • ارزیابی احتمال خونریزی: به ارزیابی تمایل خونریزی بیش از حد محل آسیب، حتی پس از جراحات جزئی یا جراحی کمک می‌کند.
 • ارزیابی قبل از عمل: پزشکان این آزمایش را قبل از جراحی برای ارزیابی خطر خونریزی بیش از حد در طول عمل تجویز می‌کنند.
 • بررسی درمان: برای افراد مبتلا به VWD، این آزمایش می‌تواند برای بررسی اثربخشی درمان و تنظیم دوز دارو بر اساس آن تجویز شود.

عوامل مؤثر بر سطوح فاکتور فون ویلبراند

 • ژنتیک: معمولاً VWD ارثی است و جهش‌های ژنتیکی می‌توانند باعث کاهش یا نقص فاکتور فون ویلبراند شوند.
 • گروه خونی: معمولاً افراد دارای گروه خونی O مقدار پایین‌تری از فاکتور فون ویلبراند نسبت به گروه‌های خونی A، B یا AB دارند.
 • سن و جنسیت: مقدار فاکتور فون ویلبراند می‌تواند در سن و جنسیت متفاوت باشد. به طور کلی، در زنان کمی بالاتر از مردان است.
 • التهاب و برخی بیماری‌ها: بیماری‌هایی مانند التهاب، اختلالات خودایمنی و برخی بیماری‌های قلبی عروقی می‌توانند بر مقدار فاکتور فون ویلبراند تأثیر بگذارند.
 • داروها: برخی داروها، مانند داروهای ضد پلاکت خاص یا رقیق کننده‌های خون، می‌توانند مقدار فاکتور فون ویلبراند را کاهش دهند.
 • بارداری: می‌تواند منجر به افزایش مقدار فاکتور فون ویلبراند شود.

عواملی که باعث افزایش مقدار vWF می‌شوند

 • استرس: استرس فیزیکی یا احساسی می‌تواند موقتاً مقدار فاکتور فون ویلبراند را در جریان خون افزایش دهد.
 • ورزش: فعالیت بدنی شدید نیز می‌تواند منجر به افزایش موقت مقدار vWF شود.
 • بارداری: همانطور که گفته شد، بارداری می‌تواند باعث افزایش مقدار فاکتور فون ویلبراند به منظور لخته شدن خون در طول زایمان شود.

عواملی که سطح vWF را کاهش می‌دهند

 • بیماری فون ویلبراند: در افراد مبتلا به VWD، مقدار فاکتور فون ویلبراند معمولاً کمتر یا ناقص است.
 • مقدار برخی داروها: داروهای ضد انعقاد و داروهای ضد پلاکت می‌توانند مقدار vWF را کاهش دهند.
 • گروه خونی O: افراد دارای گروه خونی O نسبت به سایر گروه‌های خونی مقدار فاکتور فون ویلبراند کم‌تری دارند.

به طور خلاصه، آزمایش vWF برای تشخیص بیماری فون ویلبراند و ارزیابی خطر خونریزی انسان مهم است. عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، گروه خونی، سن و بیماری‌ها می‌توانند بر مقدار فاکتور فون ویلبراند تأثیر بگذارند. شناسایی این عوامل هم به تشخیص و هم برنامه ریزی درمان افراد مبتلا به اختلالات خونریزی کمک می‌کند.

منابع

Budde U, Pieconka A, Will K, Schneppenheim R. Laboratory testing for von Willebrand disease: contribution of multimer analysis to diagnosis and classification. InSeminars in thrombosis and hemostasis 2006 Jul (Vol. 32, No. 05, pp. 514-521). Copyright© 2006 by Thieme Medical Publishers, Inc. , 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA..

Favaloro EJ, Mohammed S, Patzke J. Laboratory testing for von Willebrand factor antigen (VWF: Ag). Hemostasis and Thrombosis: Methods and Protocols. 2017: 403-16.

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

سایرمقالات مرتبط