آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

لنفوم و اختلالات مرتبط

لنفوم و اختلالات مرتبط

لنفوم‌ها گروهی از سرطان‌ها هستند که منشأ آنها سیستم لنفاوی است که شامل غدد لنفاوی، طحال، تیموس و مغز استخوان است.

فهرست مطالب

به اشتراک بگذارید:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

لنفوم‌ها گروهی از سرطان‌ها هستند که منشأ آنها سیستم لنفاوی است که شامل غدد لنفاوی، طحال، تیموس و مغز استخوان است. لنفوسیت‌ها (نوعی گلبول سفید خون) تحت‌تأثیر لنفوم قرار می‌گیرند. به‌طورکلی این سرطان‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: لنفوم هوچکین (HL) و لنفوم غیرهوچکین (NHL). علاوه بر این، زیرگروه‌های مختلفی در لنفوم غیرهوچکین وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های مشخصی دارند. اینجا از پاتولوژی لنفوم و اختلالات مربوط به آن صحبت می‌کنیم:

لنفوم هوچکین (HL)

ویژگی‌های پاتولوژیک: HL با سلول‌های Reed-Sternberg که لنفوسیت‌های B بزرگ و غیرطبیعی هستند، مشخص می‌شود. این سلول‌ها توسط یک محیط واکنشی از سلول‌های التهابی همچون لنفوسیت‌ها، پلاسماسل‌ها، ائوزینوفیل‌ها و ماکروفاژها احاطه شده‌اند.

انواع فرعی: دو نوع اصلی لنفوم هوچکین وجود دارد: لنفوم هوچکین کلاسیک (cHL) و لنفوم هوچکین غالب با لنفوسیت ندولار (NLPHL) . cHL  بر اساس انواع خاصی از سلول‌های بیشتر موجود به چند زیرگروه تقسیم می‌شوند.

لنفوم غیرهوچکین (NHL)

ویژگی‌های پاتولوژیک: لنفوم‌های غیرهوچکین متنوع هستند و می‌توانند سلول‌های B، سلول‌های T یا سلول‌های کشنده طبیعی (NK) را درگیر کنند. ویژگی‌های پاتولوژیک به‌صورت گسترده در میان انواع مختلف، متفاوت است.

لنفوم‌های سلول B: اکثر موارد NHL لنفوم‌های سلول B هستند. مثلاً می‌توان به لنفوم سلول B منتشر (DLBCL)، لنفوم فولیکولار، لنفوم سلول مانتل و لنفوم بورکیت اشاره کرد. DLBCL، رایج‌ترین زیرگروه NHL، با سلول‌های B بزرگ و سریعاً درحال‌رشد مشخص می‌شود.

لنفوم‌های سلول T: این لنفوم‌ها لنفوسیت‌های T را درگیر می‌کنند. مثلاً می‌توان به لنفوم سلول T محیطی (PTCL) و لنفوم سلول بزرگ آناپلاستیک (ALCL) اشاره کرد. ALCL با سلول‌های T بزرگ و پلی‌مورفیک مشخص می‌شود.

NHL غیرتهاجمی در مقابل تهاجمی: NHLها بر اساس رفتار و سیر بالینی‌شان با عنوان غیرتهاجمی (با رشد آهسته) یا تهاجمی (سریع‌الرشد) طبقه‌بندی می‌شوند.

لنفوم سلول مانتل (MCL)

ویژگی‌های پاتولوژیک: MCL زیرگروهی از لنفوم سلول B است که با لنفوسیت‌های کوچک تا متوسط با هسته‌های نامنظم مشخص می‌شود. سلول‌های تومور معمولاً مارکرهای خاصی همچون سیکلین D1 را بیان می‌کنند.

ویژگی‌های بالینی: MCL یک لنفوم تهاجمی است و گره‌های لنفاوی، مغز استخوان و سایر اندام‌ها را درگیر می‌کند.

لنفوم فولیکولار

ویژگی‌های پاتولوژیک: لنفوم فولیکولار با تکثیر سلول‌های B کوچک که به‌صورت فولیکولی یا گره‌ای قرار گرفته‌اند، مشخص می‌شود. سلول‌های تومور معمولاً مارکرهای سطحی مانند CD20 و CD10 را بیان می‌کنند.

ویژگی‌های بالینی: لنفوم فولیکولار اغلب یک لنفوم غیرتهاجمی است، اما سیر بالینی آن می‌تواند متفاوت باشد و می‌تواند در طول زمان به فرم تهاجمی‌تر تبدیل شود.

لنفوم منتشر بزرگ سلول B (DLBCL)

ویژگی‌های پاتولوژیک: DLBCL گروه ناهمگنی از لنفوم‌های تهاجمی سلول B است. سلول‌های تومور بزرگ و از نظر ظاهری متفاوت هستند. مطالعات مولکولی و ژنتیکی زیرگروه‌های مختلفی را در DLBCL شناسایی کرده‌اند.

ویژگی‌های بالینی: DLBCL شایع‌ترین نوع NHL است و می‌تواند در اندام‌های مختلف بروز کند و اغلب با رشد سریع تومور مشخص می‌شود.

لنفوم بورکیت

ویژگی‌های پاتولوژیک: لنفوم بورکیت یک لنفوم سلول B با درجه بالا است که با رشد بسیار سریع سلول‌های تومور با سرعت میتوزی بالا مشخص می‌شود. سلول‌های تومور اغلب در زیر میکروسکوپ ظاهری شبیه «آسمان پرستاره» دارند.

ویژگی‌های بالینی: لنفوم بورکیت یک لنفوم تهاجمی است که می‌تواند فک، شکم یا سایر اندام‌ها را درگیر کند و با ناهنجاری‌های ژنتیکی خاص همچون بازآرایی ژن MYC همراه است.

تشخیص پاتولوژیک لنفوم‌ها شامل ترکیبی از آنالیزهای بالینی، بافت‌شناسی، ایمونوفنوتیپی و ژنتیکی است. ایمونوهیستوشیمی، فلوسایتومتری و آزمایش مولکولی نقش مهمی در تشخیص زیرنوع لنفوم و تصمیمات درمانی دارند. معمولاً استراتژی‌های درمان لنفوم شامل ترکیبی از شیمی‌درمانی، ایمونوتراپی، پرتودرمانی و پیوند سلول‌های بنیادی است. استراتژی به نوع، مرحله لنفوم و ویژگی‌های فردی بیمار بستگی دارد. پیگیری منظم برای ارزیابی پاسخ درمانی و کنترل عودهای احتمالی ضروری است.

منابع

Ullah F, Dima D, Omar N, Ogbue O, Ahmed S. Advances in the treatment of Hodgkin lymphoma: Current and future approaches. Front Oncol. 2023 Mar 3;13:1067289. doi: 10.3389/fonc.2023.1067289. PMID: 36937412; PMCID: PMC10020509.

Čan V, Moravčík P, Janíková A, Kala Z, Pánek J, Penka I. Lymphomas and acute abdomen – a set of case reports. Rozhl Chir. 2019 Summer;98(8):328-334. English. doi: 10.33699/PIS.2019.98.8.328-334. PMID: 31462056.

Popovic LS, Matovina-Brko G, Popovic M, Popovic M, Cvetanovic A, Nikolic I, Kukic B, Petrovic D. Immunotherapy in the treatment of lymphoma. World J Stem Cells. 2021 Jun 26;13(6):503-520. doi: 10.4252/wjsc.v13.i6.503. PMID: 34249225; PMCID: PMC8246244.

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

سایرمقالات مرتبط