آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

پاتولوژی تیروئید و پاراتیروئید

پاتولوژی تیروئید و پاراتیروئید

فهرست مطالب

به اشتراک بگذارید:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

پاتولوژی تیروئید و پاراتیروئید شامل بررسی بیماری‌های مؤثر بر غدد تیروئید و پاراتیروئید است که هر دو نقش مهمی در حفظ تعادل هورمونی و تنظیم متابولیک دارند. اینجا مروری بر پاتولوژی تیروئید و پاراتیروئید انجام می‌دهیم:

ندول‌های تیروئید

ندول‌های تیروئید شایع هستند و می‌توانند خوش‌خیم یا بدخیم باشند. بیوپسی با سوزن ظریف (FNA) یک روش تشخیصی رایج برای ندول‌های تیروئید است. سونوگرافی برای هدایت بیوپسی و ارزیابی ویژگی‌های ندول‌ها استفاده می‌شود. بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه FNA به تشخیص خوش‌خیم یا بدخیم بودن ندول کمک می‌کند.

تیروئیدیت

تیروئیدیت به التهاب غده تیروئید اشاره دارد. انواع فرعی شامل تیروئیدیت هاشیموتو و تیروئیدیت تحت حاد است. تشخیص شامل ارزیابی بالینی، آزمایش‌های عملکرد تیروئید، تصویربرداری (سونوگرافی) و گاهی بیوپسی است.

سرطان تیروئید

سرطان تیروئید شامل انواع پاپیلاری، فولیکولی، مدولاری و آناپلاستیک است. تشخیص شامل بیوپسی FNA، آزمایش‌های عملکرد تیروئید، مطالعات تصویربرداری (سونوگرافی، CT، MRI) و گاهی آزمایش مولکولی است. سیستم Bethesda برای توضیح سیتوپاتولوژی تیروئید در گزارش FNA استفاده می‌شود.

بیماری گریوز

بیماری گریوز یک اختلال خودایمنی است که با پرکاری تیروئید مشخص می‌شود و شامل تولید اتوآنتی‌بادی‌هایی است که غده تیروئید را تحریک می‌کنند و باعث تولید بیش از حد هورمون تیروئید می‌شوند. تشخیص شامل ارزیابی بالینی، آزمایش‌های عملکرد تیروئید، تصویربرداری (سونوگرافی) و گاهی بیوپسی است.

پرکاری پاراتیروئید

هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه شامل ترشح بیش از حد هورمون پاراتیروئید (PTH) است. هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه ناشی از اختلالی است که باعث هیپوکلسمی مزمن می‌شود. هیپرپاراتیروئیدیسم ثالثیه زمانی رخ می‌دهد که هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه اتونوموس شود.

تشخیص شامل بررسی مقادیر سرمی کلسیم و PTH، تصویربرداری (سونوگرافی، سینتی گرافی sestamibi) و گاهی بیوپسی پاراتیروئید است.

کم‌کاری پاراتیروئید

کم‌کاری پاراتیروئید ناشی از کاهش ترشح PTH است. تشخیص شامل ارزیابی مقادیر سرمی کلسیم و PTH است. ممکن است تصویربرداری و آزمایش ژنتیک برای شناسایی علت زمینه‌ای انجام شود.

آدنوم و کارسینوم پاراتیروئید

آدنوم و کارسینوم پاراتیروئید بیماری‌های نئوپلاستیک هستند. کارسینوم پاراتیروئید یک تومور بدخیم نادر غدد پاراتیروئید است که با هیپرپاراتیروئیدیسم و افزایش مقدار PTH همراه است. تشخیص آنها شامل ترکیبی از ارزیابی بالینی، مقادیر سرمی کلسیم و PTH، تصویربرداری (سونوگرافی، سینتی گرافی sestamibi) و بررسی هیستوپاتولوژیک بافت برداشته شده است.

منابع

RossDouglas, S., et al. “2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis.” Thyroid (2016).

HaugenBryan, R., et al. “2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer.” Thyroid (2016).

Bilezikian, John P., et al. “Consensus statement: guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: summary statement from the fourth international workshop.” The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 99.10 (2014): 3561.

Cooper, David S., et al. “Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American Thyroid Association (ATA) guidelines taskforce on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer.” Thyroid 19.11 (2009): 1167-1214.

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

سایرمقالات مرتبط